Instal·lació de sistemes contra incendis


TH INDUSTRIAL s’ha definit com empresa líder en el mercat en la revisió, reparació i acondicionament de grups de pressió contra incendis.

Una característica que defineix la nostra especialització en aquest sector, és l’acondicionament d’equips de pressió estàndard transformant-los en equips que compleixin la normativa exigida legalment i vigent segons normes:

UNE 23500

UNE EN 12845

REGLA CEPREVEN

NORMA NFPA