Bombes d’aigua en el sector domèstic


En el sector domèstic, TH INDUSTRIAL ofereix els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de:

GRUPS DE PRESSIÓ DOMÈSTIC PER A REG.
AIGUA SANITÀRIA.
BOMBES SUBMERGIBLES EN POUS.
CLIMATITZACIONS.
EQUIPS DE PRESSIÓ DOMÈSTIC PER A COMUNITATS.