Servei Tècnic


Ofereix per aquestes marques de bombes, serveis de reparació i venda de recanvis, assistència tècnica, posades en marxa i servei de garanties. Col·labora amb altres marques nacionals de bombes i ofereix els seus serveis a empreses contra incendis que requereixin de l’experiència del personal de l’Empresa.

SERVEI TÈCNIC OFICIAL

DISTRIBUÏDORS